fbpx

Vi vil gøre en forskel

Verdensmålene på agendaen i Vigilant

Hos Vigilant forsøger vi hver dag at blive bedre. Det gælder både hvad angår faglighed, men også som mennesker. Vi tror på nogle ganske simple og elementære værdier, som for os virker som sund fornuft. Men trods den sunde fornuft, kan vi altid udfordre os selv og stræbe mod det bedre.

Vi tror på, at vi alle har et ansvar. Et ansvar for hvad der sker i vores egen “lille verden”, men ligeledes en indflydelse på hvad der sker i verden omkring os. FN har med sine 17 Verdensmål givet alle en række pejlemærker, som vi kan agere efter, til stor glæde for mange. For med disse mål er en hidtil uset ambitiøs udvikling sat på dagsorden.

I januar 2019 indledte vi derfor en fokuseret indsats for, hvordan vi kan yde vores bidrag. Vi er endnu ikke kommet i mål, og det kommer vi forhåbentligt heller aldrig, for vi tror på, at vi altid kan forbedre os. Vi mener, at det er vigtigt, at vi gør en indsats, og vi stiller os gerne frem og tager “førertrøjen”, så andre kan følge vores eksempel.

Måske Danmarks første bæredygtige kommunikationsbureau

Vi anser os som værende (måske) Danmarks første bæredygtige kommunikationsbureau, og det er vi stolte af. Men når det er sagt, så handler det ikke om at være de første, men derimod dét at kunne gøre en forskel. Vores vision er klar – vi vil være de dygtigste i Norden til PR og kommunikation, og dertil medfølger vores ansvar for en bæredygtig udvikling.

Hvordan bidrager vi til bæredygtig udvikling. 

Hos Vigilant har vi en målsætning om hele tiden at forbedre vores indsats mod en mere bæredygtig fremtid. Som bureau kan vi både direkte såvel som indirekte hjælpe med at opfylde de 17 verdensmål, og vi har derfor valgt at fokusere på tre mål, hvor vores positive indflydelse er størst.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Vi har som minimum 50% kvinder ansat, som har fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser i bureauets fortsatte vækst. Vores konkrete tiltag sikres gennem en rekrutteringsproces, som tilgodeser køn ligeligt såvel som internt i virksomheden. 

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi ønsker at fremme vores bæredygtige økonomiske vækst, især med højt fokus på medarbejdertrivsel. Konkret giver vi vores medarbejdere frihed til at lede og tage ansvar for deres kompetencer, for at de bedst muligt kan udvikle sig rent professionelt og personligt. Medarbejderne involveres altid i, hvordan de er med til at bidrage hos vores kunder, så de i et større perspektiv er motiverede til at udvikle sig og stræbe mod det bedre.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tager ansvar for madspild, når det kommer til frokostordning, som reduktion af affaldsmængden ved genbrug og genanvendelse. Alt virksomhedens inventar er genbrug, og vi deler mødelokaler m.m. i det kontorfællesskab, vi er en del af. Vi mindsker vores papirforbrug ved at holde alle kontrakter og dokumenter digitale. Vi undgår så vidt muligt plastik og slukker for apparater og lys, når disse ikke er nødvendige.

Vi har stort fokus på at hjælpe bæredygtige startups og etablerede virksomheder, hvilke også udgør størstedelen af vores kunder i dag. Gennem de kampagner og strategier vi udarbejder i samarbejde med vores kunder, sikrer vi, at de når længere med deres bæredygtige tiltag og koncepter. Dermed ser vi, at vores daglige arbejde har stor  indflydelse på, at vi i fællesskab når FN´s verdensmål.

Her har du mulighed for at læse mere om Vigilants initiativer

Bæredygtighed bærer danske virksomheder frem| Ulæst.dk

Vil sætte positivt aftryk: PR-bureau rider med på den bæredygtige bølge | Fyens.dk og Erhverv+ Fyn