fbpx

Employer branding kan tage tid at inkorporere som marketingsredskab, men det kan vise sig at være tid som er godt givet ud, for samlet set giver employer branding:

  • Færre fejlrekrutteringer
  • Kortere time-to-hire
  • Lavere cost-per-hire
  • Lavere personaleomsætning
  • Øget trivsel
  • Tilfredshed og engagement blandt medarbejdere
  • Bedre bundlinje

Employer branding kan være et værdifuldt værktøj, men for at kunne bruge det skal du zoome ind på de fordele din virksomhed kan give (kommende) medarbejdere. Du skal med andre ord vise hvorfor medarbejdere skal søge hen til din virksomhed og ikke konkurrenternes. For at kunne gøre dette er det nødvendigt at bruge tid på at identificere din virksomheds employer brand.

Allerede i kraft af din virksomheds beståen, har den et employer brand som består af tre forskellige perspektiver; identitet (medarbejdernes opfattelse af virksomheden), image (eksterne/potentielle medarbejderes opfattelse af virksomheden) og profil (ledelsens mål for virksomheden).

Summen af de tre perspektiver viser din virksomheds Employer value proposition (EVP) – dvs. at du her har de mest attraktive sider ved din virksomhed som dermed kan danne baggrund for rekruttering og/eller fastholdelse af kompetente medarbejdere. Én måde at nå frem til en EVP, er ved at:

  1. Undersøge medarbejdernes perspektiv gennem fx spørgeskema og interviews.
  2. Analysér de seneste to års medieomtale, og gennemfør dybdeinterviews (eventuelt potentielle medarbejderes opfattelse af din virksomhed)
  3. Bring det hele i spil på en workshop med ledelsen, HR, kommunikation og medarbejderrepræsentanter.

Med andre ord er Employer branding et vigtigt markedsføringsredskab som du kan bruge i forbindelse med at fremstå som en attraktiv arbejdsplads når du vil rekruttere eller holde på medarbejdere – din virksomhed kan altså drage fordel af at anvende employer branding, både økonomisk og trivselsmæssigt.