fbpx

Storytelling er et effektivt redskab, når det kommer til content marketing. Gennem historiefortælling kan du få skabt målbare resultater, hvad enten det er at skaffe loyale kunder, styrke dit brand, skabe mere salg eller noget helt fjerde. Hvor virksomhederne førhen havde fokus på at tale til din hjerne og din fornuft, taler de nu også til dit hjerte og følelserne.

Storytelling går i al sin enkelthed ud på at fortælle historien om dig og din virksomhed. Gennem en strategisk storytelling kan din virksomhed kommunikere et budskab til omverdenen, der enten er rettet mod kunder, samarbejdspartnere, investorer eller medarbejdere.

De narrative fortællinger om dig og din virksomhed er nogle, du gennem storytelling selv er med til at forme. Disse fortællinger skaber oplevelser for kunden, men tilføjer samtidig din virksomhed en personlighed, som kunden kan forholde sig til. Kunden kan så at sige sætte ansigt på virksomheden og relatere sig til denne, fordi det gennem fortælling klarlægges, hvem I er, og hvilke værdier I arbejder ud fra. Ved at tale til kundens følelser, skabes der en værdifuld forbindelse mellem din virksomhed og kunden.

Der er mange fordele ved at bruge storytelling som en aktiv del af din markedsføringsstrategi, blandt andet:

  • Billeder, sanser og menneskerne bag virksomheden bringes ind i kommunikationen
  • Der sættes et ansigt på virksomheden, som kunden kan opbygge tillid til
  • Følelser formidles og skaber identifikation
  • Kommunikationen bliver vedkommende, levende og fængende
  • Mulighed for differentiering fra konkurrenterne

Grunden til, at historiefortælling er så effektivt et redskab, er, at mennesket kan relatere sig til de situationer og følelser, som personerne i fortællingen oplever. Derigennem skabes der en identifikation og medfølelse, og det er netop formålet med strategisk storytelling. Omverdenen skal kunne identificere sig med dig og virksomheden, og det opbygger en tillid til virksomheden, foruden troværdighed.

Så find din indre forfatter frem og få fortalt nogle oprigtige historier om dig og din virksomhed, for når det kommer til storytelling, er det kun fantasien, der sætter grænser.