Få en gratis vurdering af dit pressepotentiale

Få vurderet dit pressepotentiale

Er du interesseret i at blive nævnt i pressen, men i tvivl om din historie har potentiale til at klare de kriterier, som kræves for at komme i medierne? Måske er du allerede i gang med din PR, men har brug for en vurdering af hvad I kan gøre bedre?

Så lad os lave en potentialevurdering, som munder ud i en letlæselig PDF rapport, du får sendt på mail og som vi sammen gennemgår på telefon.

Hvad består vores pressevurdering af?

Med vores pressevurdering tager vi en nærmere analyse af:

  • Aktualiteten og nyhedsværdien af din historie
  • Hvilken vinkel er den mest optimale at tage udgangspunkt i
  • Hvilke medier kunne potentielt være interesseret i din historie

Hvad koster det?

Det koster jer ingenting at for lavet en vurdering af jeres potentiale. Hele processen har dog en værdi af +10.000 DKK eksklusiv moms. Alt dette er uden beregning.

Få din pressevurdering i dag ✓